معرفی رئیس اداره

                                                 

                                                 
                                
                   " مهندس محسن برزگر ؛ رئیس اداره امور آزمایشگاهها و کارگاهها"

 

 

تحصیلات آکادمیک

1-   کارشناسی مهندسی مواد- متالوژی صنعتی

2-    کارشناس ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک شغلی

 رزومه شغلی

1-   کارشناس کنترل کیفیت شرکت پلیران اتصال

2-   مدیر تولید شرکت امین شیر

3-   مدیر کنترل کیفیت شرکت امین شیر

4-   کارشناس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

   دوره ها و کارگاه ها گذرانده تحت نظارت اداره کل استاندارد استان تهران

 

1-   دوره مدیریت محیط کار بر اساس 5s

2-   ممیزی ایزو 9001

3-   کنترل کیفیت عمومی

4-   نقشه خوانی صنعتی

5-   اندازه شناسی و عدم قطعیت در اندازه گیری

6-   بازرسی فنی آسانسورهای مسکونی

7-   تراشکاری( اداره کل توسعه شبکه آزمایش

 

 

                                                                    مدارک و گواهینامه ها

 

                                                                                

 

                                                                                             

 

                                                                                                  

 

                                                                                                

 

                                                                                  

 

                                                                                      

 

                                                                                     

 

                                                                                           

 

                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

 


 

آدرس ایمیل    :          lab@riau.ac.ir

تلفن مستقیم : 76507663-021                      داخلی: 2277