آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
چاپ و انتشار ارایه خدمات آزمایشگاه ها و کارگاه هاآئین نامه پژوهشی
آئین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیاییآئین نامه پژوهشی
مرحله سوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه پژوهشی
پایان مهلت ثبت و تکمیل اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه ها در پورتال ساهاآئین نامه پژوهشی
افتتاح حساب به نام سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)آئین نامه پژوهشی
قرار دادن لو گوی ساها در وب سایت واحدهای دانشگاهیآئین نامه پژوهشی
اعلام تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مازاد بر نیازآئین نامه پژوهشی
آئین نامه حمایت از ساخت تحهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی ساهاآئین نامه پژوهشی
گزارش میزان درآمد خدمات آزمایشگاهی (ساها) از ابتدای سال 1394آئین نامه پژوهشی
نیاز سنجی مواد شیمیایییآئین نامه پژوهشی
مکاتبات با دفتر توسعه شبکه آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی
ارایه فرم اطلاعات کارکنانآئین نامه پژوهشی