آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نیاز سنجی مواد شیمیایییآئین نامه پژوهشی
مکاتبات با دفتر توسعه شبکه آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی
معرفی افراد واجد شرایط برای شرگت در کارگاه هاآئین نامه پژوهشی
معرفی اعضا کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
مرحله سوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه پژوهشی
گزارش میزان درآمد خدمات آزمایشگاهی (ساها) از ابتدای سال 1394آئین نامه پژوهشی
قرار دادن لو گوی ساها در وب سایت واحدهای دانشگاهیآئین نامه پژوهشی
فهرست دوره های آموزشی مورد نیازآئین نامه پژوهشی
فهرست خدمات و تعرفه استفاده از تجهیزات مورد نیازآئین نامه پژوهشی
فهرست تجهیزات خریداری شده از نمایشگاه ساخت ایرانآئین نامه پژوهشی
شیوه نامه اجرائی ساهاآئین نامه پژوهشی
ساختار جدید کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
دور دوم برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصیآئین نامه پژوهشی
خرید تجهیزات ساخت ایرانآئین نامه پژوهشی
حق فنیآئین نامه پژوهشی
چاپ و انتشار ارایه خدمات آزمایشگاه ها و کارگاه هاآئین نامه پژوهشی
ثبت اطلاعات در پورتالآئین نامه پژوهشی
تهیه بانک اطلاعاتی از تعمیرکاران تجهیزات و دستگاههای ازمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه پژوهشی
تفاهم نامه با شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردیآئین نامه پژوهشی
تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی