قابل توجه دانشجویان محترم گروههای آموزشی مکانیک و متالوژی

قابل توجه دانشجویان محترم گروههای آموزشی مکانیک و متالوژی

۱۴ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۱ کد : ۳۰۴۵ رویدادها اخبار
تعداد بازدید:۱۱۴۸
قابل توجه دانشجویان محترم گروههای آموزشی مکانیک و متالوژی

قابل توجه دانشجویان محترم گروههای آموزشی مکانیک و متالوژی

 

کلاسهای کارگاهی و آزمایشگاهی از تاریخ 95/10/10 لغایت 95/10/25 در موسسه کوشا

بـرگـزار مـی گردد ؛ بـرای اطلاعات بیشتر بـه دفتر گروه مراجعـه نمـوده و یـا بـا تلفـن

76509405 ؛ دفتـر گروه مکانیـک تماس حاصـل فرمائیــد .


نظر شما :