رویدادها

کارگاه آشنایی با اصول استخراج و تخلیص ماده وراثتی از سلول های گیاهی

کارگاه آشنایی با اصول استخراج و تخلیص ماده وراثتی از سلول های گیاهی

کارگاه آشنایی با اصول استخراج و تخلیص ماده وراثتی از سلول های گیاهی با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در تاریخ پنج شنبه ۹۸/۷/۲۵برگزار گردید. این رویداد با حضور و استقبال دانش آموزان پایه نهم تحصیلی دبیرستان فرزانگان رودهن همراه بود. این کارگاه با تدریس آقای دکتر سعید صفری دولت آباد و آقای دکتر عیلرضا رهی در دو قسمت تئوری و سپس عملی برگزار گردید و در قسمت تئوری مقدمه ای برای آشنایی شرکت کنندگان با ماده وراثتی نیز گفته شد.

ادامه مطلب