آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست و تعهدنامه استفاده کنندگان از فضا و تجهیزات آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی
تدوین شناسنامه تجهیزاتآئین نامه پژوهشی
تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی
اطلاعات تجهیزات غیر فعالآئین نامه پژوهشی
فهرست دوره های آموزشی مورد نیازآئین نامه پژوهشی
فهرست خدمات و تعرفه استفاده از تجهیزات مورد نیازآئین نامه پژوهشی
آئین نامه های ساهاآئین نامه پژوهشی
شیوه نامه اجرائی ساهاآئین نامه پژوهشی
معرفی افراد واجد شرایط برای شرگت در کارگاه هاآئین نامه پژوهشی
خرید تجهیزات ساخت ایرانآئین نامه پژوهشی
فهرست تجهیزات خریداری شده از نمایشگاه ساخت ایرانآئین نامه پژوهشی
ثبت اطلاعات در پورتالآئین نامه پژوهشی
حق فنیآئین نامه پژوهشی
تفاهم نامه با شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردیآئین نامه پژوهشی
برگزاری کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
دور دوم برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصیآئین نامه پژوهشی
آئین نامه ایمنی کارگاه ها ی آموزشی و پژوهشیآئین نامه پژوهشی
معرفی اعضا کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
ساختار جدید کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
تهیه بانک اطلاعاتی از تعمیرکاران تجهیزات و دستگاههای ازمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه پژوهشی