آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ارایه فرم اطلاعات کارکنانآئین نامه پژوهشی
مکاتبات با دفتر توسعه شبکه آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی
فرم درخواست و تعهدنامه استفاده کنندگان از فضا و تجهیزات آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی
نیاز سنجی مواد شیمیایییآئین نامه پژوهشی
گزارش میزان درآمد خدمات آزمایشگاهی (ساها) از ابتدای سال 1394آئین نامه پژوهشی
آئین نامه حمایت از ساخت تحهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی ساهاآئین نامه پژوهشی
اعلام تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مازاد بر نیازآئین نامه پژوهشی
قرار دادن لو گوی ساها در وب سایت واحدهای دانشگاهیآئین نامه پژوهشی
افتتاح حساب به نام سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)آئین نامه پژوهشی
پایان مهلت ثبت و تکمیل اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه ها در پورتال ساهاآئین نامه پژوهشی
مرحله سوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه پژوهشی
آئین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیاییآئین نامه پژوهشی
چاپ و انتشار ارایه خدمات آزمایشگاه ها و کارگاه هاآئین نامه پژوهشی
تهیه بانک اطلاعاتی از تعمیرکاران تجهیزات و دستگاههای ازمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه پژوهشی
ساختار جدید کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
معرفی اعضا کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
آئین نامه ایمنی کارگاه ها ی آموزشی و پژوهشیآئین نامه پژوهشی
دور دوم برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصیآئین نامه پژوهشی
برگزاری کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
تفاهم نامه با شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردیآئین نامه پژوهشی